Code of Conduct


Eettinen ohjeisto on yritysetiikkamme perusta. Se ohjaa kaikkea kaupallista toimintaamme ja päivittäistä kanssakäymistämme. Eettinen ohjeistomme sisältää perussäännöt kolmessa pääkohdassa: Yleinen yritysetiikka, Ihmisoikeudet ja työelämän normit sekä Ympäristömme.

Kannustamme kaikkia työntekijöitämme ja liikekumppaneitamme tarkistamaan eettisen ohjeistomme pelisäännöt ja kiinnittämään huomiomme mahdollisiin sääntörikkomuksiin.